Servizos que prestamos

Publicidade

 • Local
 • Nacional
 • Internacional
 • Tanto en papel como en versión dixital

Facemos que te coñezan tanto a nivel local como a nivel nacional. E tamén traballamos con multitude de medios internacionais. 

 • Spots
 • Publirreportaxes
 • Cortinillas
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Google +

Hoxe convertéronse nun elemento publicitario imprescindible para dar a coñecer a túa imaxe.

 • Muros publicitarios
 • Mupis, Opis
 • Monopostes
 • Banderolas
 • Formatos especiais (desde simples latas ata aviones)

Identidade corporativa

 • Naming
 • Creación e estudo
 • Deseño e aplicación
 • Papelería corporativa completa
 • Soportes corporativos
 • Rotulación
 • Packaging

Patrocinios

Fomos unha parte activa da orixe do actual sistema de patrocinios.
Comezamos en Galicia co Xacobeo e continuamos por casi toda a xeografía española.

 • Asturias
 • Cantabria
 • Zaragoza
 • Girona
 • Barcelona
 • Toledo
 • Asturias
 • Cantabria
 • Zaragoza
 • Girona
 • Barcelona
 • Toledo

Gabinetes de prensa

Como un servizo máis aos nosos clientes, damos apoio comunicacional nas circunstancias que o precisen para eventos, lanzamentos de produtos, relacións públicas…